Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.

- -

אחריות מורחבת ותוכניות שירות משופרות

צמצם סיכונים עסקיים באמצעות תוכניות שירות מנוהלות או משופרות, כדי ליהנות משיפורים בתחום הבטיחות, המהימנות, הציות לדרישות והקיימוּת.

צמצם סיכונים עסקיים באמצעות תוכניות שירות מנוהלות או משופרות, כדי ליהנות משיפורים בתחום הבטיחות, המהימנות, הציות לדרישות והקיימוּת.

EXTENDED
1,2,3,4 שנ
SILVER
1,2,3,4 שנ
GOLD
1,2,3,4 שנ
PLATINUM
2,3,4 שנ
תיקון או החלפה של חלקים פגומים לכל אורך הסכם חיי השירות
24/7 קו סיוע לתמיכה טכנית
ביקור אחד (1) לאתר השירות כל שנה
שני (2) ביקורים לאתר השירות כל שנה
ביקורת ויזואלית של מכשירי מדידה
ביקורת ויזואלית של כל נקודות החיבור לאיתור מרווחים גלויים
עדכון קושחה ואימות כל מוצרי ה-CPM מבית CPM
כולל נסיעות והוצאות
דימות תרמי של קופסאות חיבור
דימות תרמי של כל חיבורי Busway
דימות תרמי של כל יחידות הזנת הקצה
דוח תרמוגרפיה מפורט ומקיף
פורטל מקוון לצפייה בדוחות בדיקה ובתיעוד
תוכנית לניהול מלאי של חלקי חילוף
  • האחריות המורחבת מומלצת לכל הלקוחות
  • תוכניות שירות משופרות מומלצות למתקנים קריטיים למשימה
  • מושלם לכל ההזמנות הכוללות מכשירי מדידה של CPM מבית Starline

תוכניות שירות פרואקטיביות שיעזרו לך לשמור על ביצועי תפעול מיטביים כיום ובעתיד.

  • תוכניות השירות המשופרות מאפשרות זיהוי מוקדם של תחזוקת תשתיות בלתי-צפויה אשר עשויה להיות כרוכה בזמן השבתה
  • ניהול נכסי מחזור חיים מבטיח המשכיות עסקית, ותוכניות השירות המורחבות והמשופרות שלנו יכולות לתמוך ביעדים העסקיים שלך לטווח הקצר והארוך
  • עם תוכנית הפלטינה המשופרת שלנו, תוכל לקבל בדיוק את המוצר שאתה צריך באותו הרגע מהמוצרים של Starline, לתמיכה במופעי שירות בלתי-צפויים