Our website uses cookies, including third parties’ profiling cookies, to improve your user experience. You can learn more about how we use cookies and how to change your cookies settings in our Privacy Policy. By closing this message, clicking below or continuing to use this site, you consent to our use of cookies.

- -
מרכזי מיחשוב / מרכזים צרכניים קריטיים

מרכזי מיחשוב / מרכזים צרכניים קריטיים

מציעה את הפתרונות המושלמים Starline , בין אם מדובר בחברות, בחוות שרתים או במרכזי אחסון ושינוע השיגו Starline להפצה וניטור של חשמל במתקנים חיוניים. בזכות האמינות, הגמישות והעיצוב היעיל, כל מוצרי מעמד מוביל בתעשייה.

למד עוד
חלוקה וניטור חשמל לתעשייה

חלוקה וניטור חשמל לתעשייה

בסביבה תעשייתית ויצרנית, יש חשיבות מכרעת לשיטה אמינה ונוחה לאספקת חיבור לחשמל, כמו גם למודעות באשר לכמות החשמל הנצרכת. בין אם מדובר בקו ייצור של מכוניות, בסביבת ייצור בתאי עבודה או במפעל יסייעו למקסם את היעילות. Starline מכונות טיפוסי, המוצרים של

למד עוד
חלוקת חשמל לצרכים קמעונאיים

חלוקת חשמל לצרכים קמעונאיים

בכל הנוגע לאספקת חשמל לחנויות ולעסקים קמעונאיים, שום מערכת אחרת אינה ניתנת להתקנה קלה כל כך או מאפשרת לכם להוסיף, להסיר או לשנות מיקום של אספקת חשמל במהירות כזו. מערכות הפצת החשמל של מעניקות לכם את יכולת הבחירה, בזכות פריסה מותאמת אישית וקופסאות חיבור מכל הסוגים. Starline

למד עוד
חלוקת חשמל למעבדות ובתי חולים

חלוקת חשמל למעבדות ובתי חולים

ציעה את השיטות האופטימליות לאספקת חשמל לסביבות עבודה הדורשות שינויי פריסה תכופים, Starline דוגמת מעבדות.

למד עוד
חלוקת חשמל להשכלה גבוהה

חלוקת חשמל להשכלה גבוהה

מוסדות להשכלה גבוהה עשויים להזדקק להפצת חשמל למגוון רחב של צרכים. החל במרכזי נתונים, דרך הם הפתרון האידאלי להפצת חשמל לכל Starline מעבדות מחקר ומדעים ועד לקפטריות ואולמות - המוצרים של אלה.

למד עוד
חלוקת חשמל לתאורה

חלוקת חשמל לתאורה

ות בין 40 ל 800- אמפר, והן מסוגלות לספק חשמל הן לתאורה עילית Starline של Track Busway מערכות והן למרכזי הנתונים הגדולים בעולם. פס-הצבירה הוכח כפתרון רב-עוצמה להפצת חשמל, העומד במבחן הזמן, לכל אחד מהיישומים הללו.

למד עוד
תת-מדידה

תת-מדידה

בשל הצורך של השוק ביעילות אנרגטית, מערכות לניטור אנרגיה חשובות כיום יותר מתמיד. מוניטור הכוח הקריטי מציג בפניכם נתונים שמישים ומאפשר לכם לקבל החלטות תכליתיות. Starline של (CPM)

למד עוד
הפצת חשמל לעיבוד

הפצת חשמל לעיבוד

מציעה שיטות חדשניות לאספקת חשמל לסביבות עבודה הדורשות פתרונות תאורה וחשמל, כגון Starline חממות ומעבדות ניסוי.

למד עוד